Όριο Ηλικίας

Για να συμμετάσχει κάποιος στα 10 χλμ. το 15ο έτος της ηλικίας τους, στα 5 χλμ. το 12ο έτος της ηλικίας του. Στον  αγώνα δρόμου των 2,5 χλμ. μπορούν να μετέχουν δρομείς άνω των 7 ετών (‘Α Δημοτικού).

Στον αγώνα των 5 χλμ. μετέχουν οργανωμένα και οι Μαθητές των Γυμνασίων – Λυκείων.

Στον αγώνα των 2,5 χλμ. μετέχουν οργανωμένα και οι Μαθητές των Δημοτικών Σχολείων (Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξη).

Ανήλικοι συμμετέχοντες κάτω των δέκα ετών (10)  θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους κατά τη συμμετοχή τους.

Για παιδιά κάτω των 7 ετών (δηλαδή μικρότερα της Α’ Δημοτικού) δεν πραγματοποιείται εγγραφή. Εγγραφή πραγματοποιεί μόνο ο κηδεμόνας με ατομική αίτηση συμμετοχής, και κατά τον αγώνα συνοδεύει τον ανήλικο υπό την προσωπική του φροντίδα και ευθύνη.

Εγγραφές & Επιστροφή Χρημάτων

Η περίοδος εγγραφών θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 27 Απριλίου 2021.

Εγγραφές θα γίνουν στο Κέντρο Εγγραφών εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες συμμετοχές.

Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση που κάποιος δεν λάβει τελικά μέρος στον αγώνα, ούτε δυνατότητα παραλαβής του πακέτου συμμετοχής μετά από τη διεξαγωγή  της Διοργάνωσης.

Διαδικασία ακυρώσεων – επιστροφής χρημάτων

  1. Αναφέρεται ρητά ότι δεν θα πραγματοποιούνται μεταβιβάσεις εγγραφών για κανένα λόγο.
  2. Αιτήματα ακύρωσης ήδη υποβληθέντων και οικονομικώς τακτοποιημένων εγγραφών γίνονται δεκτά μόνο κατόπιν γραπτού αιτήματος (με email) και μόνο μέχρι δέκα ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Διοργάνωσης. Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής, η συνδρομή συμμετοχής επιστρέφεται στον αιτούντα και τα έξοδα τραπέζης βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Οι όποιες επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται περίπου δεκαπέντε μέρες μετά τη διεξαγωγή της Διοργάνωσης.
  3. Σε περίπτωση αναβολής του αγώνα οι οικονομικά τακτοποιημένες εγγραφές ισχύουν κανονικά για την νέα ημερομηνία η οποία ορίζεται από την Ο.Ε. Σε περίπτωση αιτήματος επιστροφής χρημάτων ισχύει η παράγραφος 2.
  4. Σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα οι οικονομικά τακτοποιημένες εγγραφές ισχύουν κανονικά για την επόμενη Διοργάνωση. Σε περίπτωση αιτήματος επιστροφής χρημάτων το οποίο θα πρέπει να γίνει με email η συνδρομή συμμετοχής επιστρέφεται στον αιτούντα εντός δύο μηνών από την ανακοίνωση ακύρωσης. Ο αιτών την επιστροφή επιβαρύνεται με τα τραπεζικά έξοδα καθώς και διαχειριστικά έξοδα 3€ ανά εγγραφή.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την Προκήρυξη.

Οδηγός Δρομέα