Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση

Την ηλεκτρονική χρονομέτρηση των 10 χλμ. και των 5 χλμ. καθώς και την έκδοση των αποτελεσμάτων έχει αναλάβει επίσημη εταιρεία χρονομέτρησης.

Θα χρησιμοποιηθούν συστήματα της Ολλανδικής εταιρείας MyLaps, ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Η εν λόγω τεχνολογία συνιστά τον μοναδικό αξιόπιστο τρόπο χρονομέτρησης αγώνων με μεγάλη συμμετοχή και υπόκειται στις προδιαγραφές και στους κανόνες περί ακτινοβολίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς στα 10 χλμ. και στα 5 χλμ. θα πρέπει να φέρουν το chip χρονομέτρησης  το οποίο παραλαμβάνουν μαζί με τον αριθμό συμμετοχής τους από το Κέντρο Εγγραφών.

Οδηγός Δρομέα